Sledujte rôzne programy
na viacerých zariadeniach súčasne

Televízor + IPTV set-top-box

Mobilný telefón alebo tablet

Počítač alebo notebook